سازمان دیده بان ویدئو بررسی اجمالی از Rolands SH-101 پلاگین از

Take a tour of the excellent re-make (in software form) of Roland SH-101... as a plug-out. Rishabh Rajan shows all in this video form the Academy.  

رولاند به خوبی برای طیف پیشگام خود از synths و درام ماشین آلات که در ادامه به شکل راه ما را به موسیقی شناخته شده است. اما تا به امروز، آنها

در این ویدئو، Rishabh به راجان به ما می دهد یک تور از SH-101، رولاند

سازمان دیده بان ویدئو:

شما

دوره کامل، رولاند PLUG ناشران 101: رولاند PLUG ناشران نازل شده به بررسی نسخه های نرم افزار شبیه ساز از کلاسیک SH-1، SH-2، PROMAR و سیستم رولاند 100 جوی انجمن. آنجا

وب سایت: https://ask.audio/academy؟nleloc=course/1920/roland-plug-outs-revealed

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!