سازمان دیده بان Verbos الکترونیک مدولار Eurorack مصنوعی ماژول بررسی اجمالی

Verbos Electronics manufactures a line of Eurorack format synthesizer modules designed by Mark Verbos. We talked with him at MusikMesse 2015 to understand and hear more about what the modules do.  

علاقه مند سنتز مدولار؟ سپس شما این لذت بردن از ...

علامت گذاری به عنوان Verbos لطفا با ما در اطراف ماژول مصنوعی Eurorack خود را از خازنی حساس صفحه کلید صفحه لمسی به مجتمع نوسان، دو چهار قطب و هارمونیک نوسان نشان داد. من دور توسط صفحه کلید به خصوص دمیده شد و برخی از دست در زمان با آن بعد از فیلم به خودی خود کردم.


وب سایت: http://www.verboselectronics.com

اتمام sonically چشمگیر شرکت های ویدئویی خود را بیش از حد: