سازمان دیده بان نرم افزار پیش نمایش از AKAI MPC لمسی 2.0 بتا در NAMM 2016

We caught up with Dan Gill from Akai Professional who showed us the rather impressive beta of version 2.0 of the MPC Touch software at NAMM 2016. Warning: stunning features on show.  

MPC لمسی تا به حال پرتاب موفقیت آمیز در حال حاضر، اما aren از AKAI حرفه ای

2.0 در BETA است در حال حاضر. با این حال، دن گیل به ما یک پیش نمایش از ویژگی های اصلی شما می توانید انتظار می رود.

اینجا

  • 128 آهنگ های صوتی
  • رابط کاربری جدید
  • زمان واقعی زمان کشش
  • زمان واقعی تاب های صوتی
  • زمان واقعی تنظیم زمین

آنجا

بیشتر در مورد MPC لمسی را می توان در اینجا یافت: http://www.akaipro.com/microsites/mpc-touch/

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!