بالا تولید می گویند موسیقی جدید کنترل، لمسی، را قادر می سازد احساس، شور

Without giving too much away Expressive E have released another teaser video about their upcoming Touché controller featuring a host of famous producers (talking about it).  

از ویژگی های بارز آدریان آتلی (Portishead را)، جان Baggott (حمله گسترده)، مت رابرتسون (BJ

در اینجا برخی از نقل قول های جالب از فیلم است:

"این یک راه جالب برای مطابقت با حرکات کنترل صدا است."

"من دوست دارم واقع شما می توانید همه چیز را آغاز کند و ریتم، بلافاصله، بسیار به سرعت."

"این یک چیز بسیار حساس است. به طور معمول شما در حال چرخاندن دستگیره یا فیلتر. با صفحه لمسی

"این اجازه می دهد تا شما را به قرار emtotion و بیان بیشتر به بازی خود را، که همه چیز."

ما

به گوش باشید!

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!