آینده MIDI؟ اولین یاماها بی سیم بلوتوث-BT01 MD

Caught up in a collage of cables? Weirded out when wielding too many wires? Then Yamaha’s MD-BT01 could be the way forward for connecting your MIDI device to your Mac or iOS device.  

با کابل! با سیم! را در تکنولوژی بی سیم برای نوازندگان!

در حالی که بسیاری از ما از سیم خواب (بله، که

به عبارت ساده، آن را اجازه می دهد تا شما را به اتصال دستگاه های MIDI متعدد مانند درام کیت، صفحه کلید، کنترل، سینت سایزر، و غیره را به شما مک، کامپیوتر یا دستگاه های iOS به صورت بی سیم. عالی.

اینجا

و در اینجا تبلیغی ویدیو یاماها برای کمک به شما واقعا در خلق و خوی!

مدل MD-BT01 یک نسخه MIDI USB خیلی آنها را UD-BT01 نامیده می شود. هر دو دارای قیمت از $ 79.99 USD و می تواند در بریتانیا برای تحت پیدا شده است

وب سایت:

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!