SynthMaster Player برای فقط $ 9 مسابقه

SynthMaster 2.7 used by Armin van Buuren, Martin Garrix, Zedd and many others is a very capable modern synth plugin. You can get the 'Player' version for just $9 ... and there's a neat contest too.  

مردمی خوب پشت SynthMaster محبوب در حال ارائه "بازیکن" نسخه برای تنها $ 9. این یک بزرگ

What Is SynthMaster Player 2.7?

SynthMaster پلیر نسخه simplied از SynthMaster با قابلیت ویرایش محدود است. این است که نسبت کاربران ترجیح می دهند به استفاده از ایستگاه از پیش تنظیم جای طرح برای تلفن های موبایل خود را هدف قرار دادند. این ایستگاه از پیش تنظیم کارخانه با 1100 می آید. کاربران می توانند از 12 پارامتر آسان یا ایالات بای پس از لایه / اثرات جهانی داده شده به هر پیش تعیین شده توسط طراح صدا را ویرایش کنید.

SynthMaster Player for $9