خودآموز نکته سریع : بازیافت FX دم شده در Ableton Live

You can create epic effects and transitions in your music tracks by using, or re-using, reverb and delay tails. Mo Volans shows some quick and easy ways to do just that.  

برخی از اثرات گیرا ترین و حماسی می تواند به سادگی با استفاده از Reverb استفاده یا به تاخیر انداختن عوارض با زمان فروپاشی طولانی تولید می شود. این عوارض حتی ممکن است بیشتر برای ارائه از شما در ابتدا تصور و با چند ترفند و روش درست ، واقعا قابل استفاده از اثر ثانویه را می توان از آنها ایجاد.

را در این نوک مقاله ی کوتاه ، من با استفاده از Ableton زنده ، اما شما می توانید مرغی شبیه کلاغ از انتخاب خود را استفاده کنید.

01 -- تنظیم ارسال / بازگشت اثر

ارسال / بازگشت اثر در مرغی شبیه کلاغ های مورد علاقه خود را ، با استفاده از روش های مشابه شما را در هر سناریو مخلوط دیگری تنظیم. شما می توانید از هر صدای دوست دارید اینجا استفاده کنید ، بنابراین احساس رایگان برای بارگذاری تنها در مورد هر کدام از نمونه کنند. بار ی Reverb خوب سالم (و یا به تاخیر انداختن) اثر با خوب ، زمان فروپاشی طولانی. این اثرات دم ما پس از اینجا هستیم ، تا مطمئن شوید که شما می توانید به یکی از بشنوند!

[صوتی ID = "975"]

02 -- صادرات اثر

با استفاده از Reverb استفاده شما و یا تاخیر شلیک اثر در تمام سیلندر شما آماده صادرات است. شما واقعا نیاز به گرفتن اثر تنها و نه صدا که به آن فرستاده می شود. برخی از DAWs (مانند منطق) اجازه می دهد شما را به انجام این کار با انتخاب 'هیچ خروجی در کانال برای تلفن های موبایل ، دیگران (مانند Cubase) نیز به شما بدهد گزینه در منطقه صادرات است که به شما اجازه می دهد برای گرفتن اثرات خروجی واحد.

[صوتی ID = "977"]

03 -- دوباره واردات و ویرایش نتیجه

دوباره وارد کردن اثر را به یک مسیر تازه در ادم کند و تنبل خود را و نتیجه را بررسی کنید. شما باید زیبا شبح وار تخت صدا ، مناسب برای ویرایش. قطع دم واقعی در پایان از صدای کاملا به اجرا درخواهد آمد.

این صداهای جدید را می توان خرد شده ، diced و معکوس برای ایجاد تخت های جدید و جالب صدا ، تصادفات و اثرات معکوس.

شما حتی می توانید بازفرآوری سعی کنید در نتیجه به نتایج عجیب و غیر منتظره. به یاد داشته باشید هر چیزی شما به سادگی باید متناسب با پروژه های موجود شما به عنوان اصلی "DNA" از یکی از قطعات آن.

[صوتی ID = "979"]

برای یادگیری بیشتر در مورد

Mo has been a professional in the music industry for around 15 years. He has released material with the world's leading record labels and also produces music for TV and Film. Mo is also a prolific writer and is a regular contributor to magazines such as Music Tech, Future Music and EQ magazine. There isn't a piece of music software tha... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!