برنامه نویسی درامز الکترونیکی با Heavyocity DM-307

Heavyocity DM-307 is an impressive Kontakt instrument packed with modular synth drums and analog drum machine sounds perfect for the EDM conscious producer. Here's how to use it when producing beats.  

Heavyocity

Kits

کار را با ایجاد یک مسیر MIDI در DAW خود را و بارگذاری تشکل 5 بر روی آن مسیر MIDI. بعدی، حرکت به DM-307 و بار کردن یک کیت با کلیک بر روی کیت. دیابت-307 دارای بیش از 80 کیت و بیش از 2000 تلفن های موبایل. دیابت-307 پوشه کیت سبک انتخاب کنید و هر کیت دوست دارید را انتخاب کنید.

Grid

در گوشه سمت راست پایین DM-307 یک دکمه شبکه است، روی آن کلیک کنید برای باز کردن شبکه. در پا زدن کلمه به آن را انتخاب کنید، و برنامه در ریتم ضربه کلیک کنید با کلیک بر روی مراحل شما

Recording The MIDI in Your DAW

دو راه برای ثبت ضربان شما در DM-307 به DAW خود را ایجاد کنید، یا با ضبط MIDI و یا ضبط صدا وجود دارد. وجود دارد چندان

روی Next کلیک کنید تب MIDI و خروجی را انتخاب کنید. روشن کردن تشکل 5 مجازی خروجی در. برای همگام سازی ساعت MIDI به DAW خود را

در نسخه مستقل از KONTAKT، برنامه یک ریتم در DM-307. ثبت را فشار دهید در DAW خود را، و فشار بازی در نسخه مستقل از DM-307 به بازی الگوی. ریتم جدید باید ضبط در MIDI در DAW خود را آغاز خواهد شد.

Recording Audio

صدا از DM-307 را می توان به DAW خود را ثبت شده است. شما نمی

آن لذت ببرید ایجاد و ضبط ضربه با استفاده از DM-307!

Sara Simms captivates the world as an innovative musician, DJ, turntablist and electronic music producer. She's a multi-instrumentalist who's known for her love of music technology. Sara makes her mark in the music community by crafting diverse sets with styles ranging from pulsating techno to house. She balances technical skills wi... Read More

Discussion

2equals3
When can we expect a full course on the DM-307?

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!