پریمایر: سوت برگشت در میکس مجدد کارین پارک "استیک را به دروغ"

Producer and DJ, Whistle Back, discusses his new remixes for Karin Park's "Stick To The Lie" released tomorrow. Listen to both now in this exclusive premiere of the Whistle Back's hypnotic remix.

یکی از ایستادگی کردن به آهنگ از کارین پارک

سوت برگشت است

Whistle Back enjoying some evening sun.

کارین پارک، سوئدی، نروژی خواننده، ترانه سرا و مدل ممکن است بهترین راه حل برای آهنگسازی نروژ شناخته شده

چوب به دروغ (سوت برگشت ریمیکس): "چوب به