پریمایر: پسر J در آهنگ جدید Provokoter

With his "Nirvana" 3-track release today on Bedrock records, Guy J continues to push further into melody-rich house music. Guy explains the workflow and tech behind "Provokoter" and listen to it here.

پسر J یک تولید کننده اسرائیل، DJ و نوازنده زنده که استعداد تولید عفونی، مشغول برنامه تور در سراسر جهان، برق نشان می دهد زندگی می کنند و پیشگامانه اولین آلبوم در سنگ بستر همه به موفقیت کمک او

او بخشی از یک حرکت جهانی است و عاطفی غنی از ملودی متهم موسیقی خانه است، و پسر

Guy J playing live.

پسر J بازی زندگی می کنند.

آخرین نسخه 3 آهنگ او، نیروانا، امروز در سوابق سنگ بستر منتشر شده است و شامل 8 دقیقه پرواز، نیروانا، و Provokoter (که شما در زیر می توانید بشنوید). آلبوم کامل، "درختان، دریا، خورشید" هم اکنون در دسترس برای پیش سفارش است.