اخبار خروجی افزایش می یابد رایگان ساخته شده با REV

What's not to like about grabbing free music rises? And better still those made with Output's acclaimed reverse instrument, REV? Exactly. Nothing... so check out the video and grab 'em today!  

برای تلفن های موبایل، CA، 5 دسامبر، 2014 - خروجی هیجان زده به اعلام انتشار بالا می رود رایگان الکترونیکی و سینمایی موجود در outputsounds.com/freerises است.

افزایش می یابد، همچنین اغلب به عنوان ساخت یو پی اس و انتقال، عناصر موسیقی موثر برای حرکت بین بخش آهنگ و ایجاد تعلیق هستند اشاره شده است. Theyre اغلب در انواع ژانرهای موسیقی از جمله موسیقی الکترونیک، موسیقی تریلر و نمرات فیلم استفاده می شود.

بسته افزایش می یابد با استفاده از خروجی REV ایجاد شد، جهان اول مجموعه ابزار معکوس می باشد. REVS افزایش موتور، یکی از چهار موتور موجود در دانلود REV، ویژگی های انواع زیادی از ایستگاه از پیش تنظیم ظهور و همچنین اثرات برای دستکاری آن افزایش می یابد به بافت منحصر به فرد و خلاقانه برای هر ترکیب موسیقی.


دانلود در حال حاضر - http://outputsounds.com/freerises

خروجی نیز به تازگی یک بسته از حلقه آزاد، که می تواند در دانلود منتشر http://outputsounds.com/freeloops .

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!