بدون دوغ موسیقی پرتاب کلاه، شیکر و حلقه بالا: سری NDS قطعات

Need hat and shaker samples that won't break the bank? You're in luck: No Dough Samples have released the latest in their NDS Components series aptly described as "all about what goes up top."  

2014 مارس 2، بسته منچستر UKThis همه چیز در مورد آنچه که می رود تا در بالا، کلاه و شیکر شما حیاتی برای گرفتن یک جریان خوب و شیار به آهنگ های خود را مهم می باشد.

همه ثبت از طریق برخی از بهترین قایقران آنالوگ و در تغییرات مختلف مربوطه به اهنگ صدا