نظارت بر با MIDI در Ableton زنده

Ableton Live has the DAW X factor! Using the Monitoring In feature it's possible to create a whole composition from a single MIDI clip. Gary Hiebner joins up the dots in this tutorial.  

Ableton مرغی شبیه کلاغ قدرتمند رتبهدهی نشده است قابل دسترس است . Abletons عامل کشش سهولت استفاده از آن ، و گزینه های خلاقیت آن است که می تواند به حال زمانی که کمی از کاوش در اطراف برنامه انجام می شود. آنچه من به خصوص در مورد Ableton مانند راه می تواند مسیر MIDI در اطراف کانال MIIDI مختلف با نظارت در گزینه است. بیایید نگاه چگونه شما می توانید مجموعه ای از صداهای از یک کلیپ واحد MIDI ایجاد. با Abletons آهنگ های MIDI و نظارت بر ویژگی شما می تواند افتراق در آهنگ های خود را ایجاد کنید. این امر مستلزم این سوال که آیا این امکان وجود دارد برای ایجاد یک ترکیب کل با استفاده از تنها یک کلیپ MIDI.


مرحله 1 -- اول ، کلیپ MIDI

من برای اولین بار می خواهید برای ایجاد یک حلقه ساده درام است. 808 درام کیت از کتابخانه Abletons درام انتخاب شده و 2 - نوار الگوی درام نوشته اند. آنچه ما می رویم به انجام ، ایجاد ابزار های اضافی MIDI است که هم خواهد شد با استفاده از این کلیپ های MIDI و داده MIDI آن است.

The drum pattern

الگوی درام.

The 808 Drum Kit

808 کیت درام.

[صوتی ID = "8634"]


گام 2 -- ایجاد که باس

ایجاد کانال MIDI (شیفت فرماندهی - T). از MIDI از

The 808 Drum channel

808 کانال درام.


تحت مانیتور مطمئن شوید که انتخاب شده است و نه خودکار. با این کار مسیر داده های MIDI و یا اطلاعات مربوط به کلیپ از کانال های درام را به کانال باس.

Monitoring In

نظارت بر است.


بعدی این است که صدای بم خوبی است. گیتار باس و از پیش تعیین شده (دستگاه ها را انتخاب کرده اند

The Bass Channel

کانال باس.

[صوتی ID = "8636"]


گام 3 -- ایجاد ابزار های بیشتر

بعد من کرده اند یکی دیگر از کانال MIDI ، آن را به کانال درام از طریق نظارت در درست مثل قبل از روت ، ایجاد و ارسال

Lead Synth Channel

تقدم کانال Synth.

[صوتی ID = "8635"]


سپس یکی دیگر از ابزار synth برای تکمیل synth فوق را با تنظیمات زیر نشان داده شده است. من افزوده اثر پیچ MIDI برای بالا بردن نت های هشتگانه موسیقی و اسناد MIDI وتر با برخی از شیفت های مختلف در توجه داشته باشید MIDI برای ساختن یک پیشرفت وتر است. شما می توانید ببینید که از یک الگوی ساده MIDI ما قبلا ساخته شده است تا کاملا یک انتخاب برای تلفن های موبایل با استفاده از فقط Abletons ساخته شده در اسناد و اثرات MIDI.

The Synth Channel so far

کانال Synth تا کنون.

[صوتی ID = "8638"]


گام 4 -- مخلوط کردن آن

دو synths panned چپ و راست برای ایجاد برخی از جدایی در مخلوط است.

در نهایت من ایجاد کرده اید صدا Bleepy Synth (Bleep - PoiPoi) ، با اثر پیچ MIDI ، و Arpegiator برای ایجاد جنبش بیشتر به الگوی ساده MIDI :

Bleep Synth Channel

Bleep کانال Synth.

[صوتی ID = "8637"]


در حال حاضر این عناصر با هم تا تمام حق صدا سطح مخلوط.

Mix the elements to get the right blend

مخلوط عناصر مخلوط حق دریافت کنید.

[صوتی ID = "8641"]


نتیجه

این شگفت انگیز است آنچه را می توان از یک CLIP MIDI در Ableton به دست آورد و با استفاده از مانیتورینگ Abletons در ویژگی به مسیر MIDI اطراف به ابزارهای چندگانه MIDI.

با استفاده از این مفهوم می تواند ایجاد ترتیبات ابزار بزرگ را به راحتی و کارآمد در Ableton. تصور کنید چه امکانات دیگر وجود دارد برای ایجاد ابزار با استفاده از این روش هستند.


اتمام بیل بورگس آموزش در مورد یک توضیح کامل در رابط کاربری و ویژگی های Abletons .

نیز بررسی برایان کاس Ableton TNT ویژگی برای راهنمایی های بیشتر و کلاهبرداری!Gary Hiebner is an enthusiastic South African Sound Designer and Apple Tech Head! Gary has been involved in the South African music industry for the decade, and in this time has also been involved in the sound design and music production for many advertising agencies and media houses. Gary is a devoted Logic and Ableton user, but he al... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!