مخلوط کردن مهندس جک جوزف Puig از آشکار مورد علاقه خود را مخلوط کردن پلاگین

In this excellent video interview with Grammy award winning producer, Jack Joseph Puig, we discover his favorite plugins, how he uses them, and more. Bless the man as his voice is clearly broken.  

GRAMMY

سازمان دیده بان جک صحبت در مورد جزئیات چقدر مهم این افزونه MV2 کمپرسور آسان برای استفاده است برای آوردن جزئیات سطح پایین در صدای خواننده و ضبط شده، و چگونه ویژگی های منحصر به فرد از ویتامین نوبه خود این تقویت هارمونیک چند بانده به چسب است که می توانید ترکیبی نگه با یکدیگر.

حالا قبل از اینکه شما را در ویدیو زیر کلیک کنید

در حال حاضر، که امواج پلاگین استفاده می کنید برای کمک به چالش آوازی درست جک؟

وب سایت: http://www.waves.com/tag/jack-joseph-puig

بدانید امواج پلاگین در

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!