منطق طرفدار X: آینده عجب است

Master Logic Pro trainer and celebrated musician, Steve H, explains what makes this (r)evolutionary upgrade to Logic the best yet in this alternative review of Apple's flagship DAW.  
Flex Pitch is one of the major new features in Logic Pro X.

فلکس پیچ: یکی از ویژگی های عمده جدید در منطق نرم افزار X.


تغییر می تواند آسیب زا، به ویژه هنگامی که شامل ادم کند و تنبل خود را! آن کار فوق العاده دشوار برای هر شرکت نرم افزار برای به روز رسانی نرم افزار گل سرسبد خود را به دلیل آن را به طور مستقیم به زندگی و معیشت مردم تاثیر می گذارد. هزاران نفر از کاربران که بر اساس آن نرم افزار بستگی دارد ... که زندگی می کنند، غذا خوردن و نفس است که نرم افزار ... که استفاده از آن هر روز برای قرار دادن غذا روی میز پیش بینی شده و در مورد تغییر نگران.


تکامل از منطق طرفدار X

تعداد زیادی از سوالات وجود دارد که اپل (و تیم منطق در آلمان) را به پرسش و پاسخ در حال توسعه منطق طرفدار X: چه ویژگی ها و قابلیت شما در حفظ؟ چگونه می توانم امکانات جدید را معرفی می کنید؟ آیا شما را به یک رویکرد انقلابی، شکستن تمام روابط به گذشته؟ یا، آیا شما، راه تکاملی داروینی را، به آرامی جاهای تعیینشده DNA منطق جوانب را به یک دنیای جدید؟ و در مورد منطق، چگونه می توانم شما را قدرتمند ترین، خلاق، ویژگی غنی و ادم کند و تنبل به طور گسترده استفاده می شود در این سیاره حتی بهتر بدون ناراحت کننده برخی از کاربران!؟ شاید این سوال مهم ترین از همه است!

بنابراین اجازه می دهد تا سوار بر ماشین زمان (جناس در نظر گرفته). من با استفاده از منطق حرفه ای برای تقریبا 2 دهه است. من دارم میرم شاهد بسیاری از نسخه های منطق (برخی از با سختی DAW بزرگ را تحمل مثل زمانی که من تا به حال برای خرید طراح فضایی به طور جداگانه برای بسیاری از صدها هزار دلار تنها به کشف آن را در برگرد بعدی شامل شد)! چه من دارم تلاش برای قرار دادن در سراسر اینجا این است که حرفه ای به من منطق تماشا رشد و تبدیل نه بر خلاف برخی از فرم زندگی ازلی برای یک زمان طولانی است. من هر دو منطق پرچم متزلزل و بزرگترین منتقد آن. بنابراین، من دارم میرم یک دیدگاه بسیار خوبی را از اینجا، و این است آنچه که من می بینم.

There's lots to like in the new Logic Pro X… whether you think of it as evolutionary or revolutionary is up to you!

بسیاری به مانند در منطق جدید نرم افزار X که آیا شما از آن فکر می کنم به عنوان تکاملی یا انقلابی است تا به شما وجود دارد!


سحر و جادو از منطق طرفدار

پاسخ ساده است: من واقعا دوست دارم منطق طرفدار X و در نوع fanboy در راه آن قطعا نه. من آن را دوست دارم به دلیل آن هم انقلابی و تکاملی است. چگونه است که حتی ممکن است؟ تن از طراحی دوباره کوچک و بزرگ، پیشرفت و ویژگی های که هر دو فوق العاده و ظریف وجود دارد، با این حال، متوجه شدم که من می توانم نشستن و شروع به استفاده از آن را با سطح افراطی راحتی از زمانی که من برای اولین بار آن را راه اندازی.

The redesigned Mixer and channel strips in Logic Pro X.

طراحی مجدد نوار میکسر و کانال در منطق نرم افزار X.


بدین سحر و جادو (ه) منطق طرفدار X. آن تیره تر نگاه جدید و ترتیب پنجره، منوها بخواهند صفحاتی دوباره مرتب شده و آن را با یک حلقه کاملا جدید و کتابخانه صدا می آید. آن پر شده با فن آوری های مانند فلکس پیچ، MIDI FX، پشته آهنگ، کنترل هوشمند و ویرایش منطقه صوتی در ویرایشگر صوتی (عالی). حتی نوار کانال و مخلوط کن دوباره طراحی شده است! منطق نرم افزار X نیز با یک برنامه رایگان Ipad منطق نامیده می شود از راه دور است که می تواند از فروشگاه App دانلود شده می آید. یک ابزار چند لمسی، صفحه نمایش دوم، هوشمند و عملکرد خود را به طور انحصاری برای منطق نرم افزار X. اما با تمام این تغییرات طراحی و اینا هیچ کدوم فقط شما به فهرست کوتاه پیدا کردن یک انتقال آسان و لوکس خود را به دنیای جدید و قدرتمند، اکتشاف موسیقی.


حکم استیو H

زمان اعتراف: من دارم میرم و کوبیدن در منطق X برای حدود یک ماه در حال حاضر و من شروع به احساس کمی گناه. خود را مانند من دارم میرم در عشق با منطق 9S خواهر جوان کاهش یافته و theres هیچ راه برگشتی! در واقع، من در میانهی شب در تمام باز و یا حتی از دست رفته منطق 9. آیا این اشتباه است؟

آه، مطمئن، تغییر برای برخی افراد مشکل است و خواهد بود از cranks خارج وجود دارد که معتاد منطق X برای یکی از دلایل یا دیگری را دوست وجود دارد. من می گویم در آغوش این تغییر به دلیل منطق نرم افزار X فوق العاده قوی، ابتکاری و الهام بخش ایستگاه های کاری تولید موسیقی است که راه شما متوجه افزایش، تولید و اجرای آهنگ های خود را برای سال های زیادی را به آمده است.

VIVA LA تحول / انقلاب!


Steve is the Executive VP and Publisher at NonLinear Educating, Inc.. His career encompasses a wide spectrum of the music universe. His TV scoring credits include more than 350 episodes, encompassing such award-winning productions including PBS's acclaimed, Reading Rainbow for which he composed the iconic "Butterfly in the Sky" theme s... Read More

Discussion

BenB
I totally agree. FCP X is the same way, except released about a year too early. I'm glad they took their time and did it right, rather than rush it out the door half baked. I've only been banging on it for two days, and I'm blown away with how easily and how fast I can get through my audio work. And I've been using Logic since 9, cause the earlier versions where simply too complex to really learn properly. But this one, yes, fully pro, fully the future, full tilt boogie!
MrGalaxy
Thanks Steve for your excellent tutorials on Logic Pro X! As always they inform and entertain!!! Looking forward to seeing what Igor will be up to in the ensuing new tutorials you put together as you teach us more about the new version! You ROCK!!!!!
Chris Polus
I personally am not as enthusiastic about this update as my fav tutor Steve. I waited for so long for a new version, and Apple never said anything if there was one to come or this was it. While other DAWs had 2 or 3 major versions come and go, Logic still was at 9, while Mac OS advanced. No auto save, Logic would often freeze and it got so unreliable in the latest versions of Mac OS X, even with a fresh install, that I could not work on a session without having it freeze, crash, or do something bad. It really made my workday harder than it should. Maybe it was bad luck regarding my machine, software, OS constellation. I don't know. It had gotten to the point where it was nearly unusable for me. And not knowing if Apple would release a new Logic this year or in 4 years or never, as they don't like to communicate these things, I just moved on and went to another DAW.

Compared to Logic this was a new, modern world. Many really great features that are only now finally in Logic, Studio One had for a year. Audio region editing, patches, auto save, modern looking plugins that look coherent as if made by one company with one voice.

Logics inactive channel strip elements are so poor on contrast that with my vision (that's a little impaired) I really need to get close to the monitor to be able to read what's the MIDI FX, what's the instrument and what the audio FX. It's hard to see, very low on contrast.

I get that, for pro users, backwards compatibility is really a very good thing. But Logic's built-in plugins could have used a major UI overhaul. Plugins that got accumulated from the Emagic days (from the silver, gold and platinum packages) are still there and now we still have platinum and silver reverbs, plugins that give me eye cancer like Ultrabeat and the ES synths from last century. The interface was modernized, but the existing plugins look like made by 10 different companies over a period of 20 years. No UI consistency.
Apple as a company moves away from real world skeuomorphic design in OS X and iOS, yet all new Logic plugins go the exact opposite direction.
Many things have different names now, MIDI Draw and Step Editor for example. But they are mostly the old hard to use editors in a new fancy dress. From a usability perspective I find these still very hard to use, clunky and unintuitive. That's just my personal opinion of course.
I read something about a totally redesigned browser and that all was now unified on the left side. But loop browsers are still on the right, and now we have another, additional browser for patches and plugin settings on the left. Browsers are all over the place now.
To my eyes, having now worked with another DAW to broaden the horizon, this feels like a make-up makeover. Which is an OK thing. Lots of little tweaks to the workflow. And there are great things like the Drummer and the MIDI FX.
But, after such a long time of development, I had hoped for a little more changes under the hood. Final Cut Pro X came out too early, agreed. But they created a new architectural foundation, made changes under the hood so they could innovate for the next 10 years they said. Modern architecture to build great things upon. With the old environment in Logic and all the old plugins still around it looks to me as if the inner mechanics of Logic were not even touched for compatibility's sake. So what took so long? The interface makeover? Or programming the Drummer's intelligence?
Having been on the other side of the fence using another DAW for some months now it looks to me Logic caught up to functionality other DAWs had for years. But it's still relying on 15 year old architecture. Not a stellar position to continue development in my opinion.

I love to see that Logic is not dead, though. And I hope they'll now bring updates and upgrades more frequently and don't let us wait 4 years without any info regarding the future.

All this of course just reflects my personal opinion of how I use or used Logic and the things I personally was and am not happy with.
Steve H. Publisher
Hi Chris,

Thanks for the thoughtful reply. Let’s talk about it a bit. I, too, have some minor vision issues. For me however, having the “inactive” elements pushed to background makes finding the bright blue and green active elements even easier. At first, I too was having problems. But once I got used to the new channel strip arrangements (and because they more accurately represent signal flow) I’m find navigation a whole lot easier.

Regarding plugin look and feel: I thought for sure that they ALL would look like Bass Amp Designer with its sexy graphics and emotional appeal. But then I realized that Logic’s workhorse plugins would be totally distracting, and difficult to see and use if the graphics were souped up! Besides, there’s a comfort level in tweaking the familiar parameters in familiar locations! And, for those of us who need a little vision aid.. this kind of design plugs can be easily expanded to any size! Besides, with Smart Controls you can now create your own GUIs!!

Goodbye Hyper! Hello MIDI! You really miss the terms Hyperdarw and the Hyper Editor? I don’t. I’m sure that we all agree with you that the Step Editor need a major facelift and usability-lift... rather than only a name change!

The redesigned, better organized Library on the left, to me, is a major enhancement. Arguably, it’s the one of most important areas when creating tracks and should be where you can find it, without lumping it together with all the other media/notes and other browsers on the right.

My biggest disappointment was the EXS-24. I expected a huge redesign. But then I though about deeply about Samplers: They’re so 20th century. I now believe that the future is about creative, intelligent and highly programable focussed tools, like Drummer, that give you the illusion of collaborating with great artists in the studio. I can only hope that future brings more of these kinds of artificially intelligent creative tools for guitars, basses, horn sections, strings etc. Besides, who needs another sampler when there’s Kontakt. Oh, actually, I do. I need a Sampler just like the EXS-24 that does exactly what a sampler built into a DAW needs to do without gulping up CPU. Try using 20 instances of our favorite NI product! They compliment each other!

Then there’s Drummer, Flex Pitch, Track Stacks, MIDI FX and thousands of enhancements that are, already, making my life easier (and more fun). Oh, and let’s not forget Logic Pro X’s new Autosave function. It has saved my butt several times while making these courses! Remember, this is a dot-zero release. There’s a lot of room for growth here!
Is Logic perfect? Absolutely not. Do I expect perfection? NO, it has ALWAYS been Logic’s imperfections that I’ve loved the most. (I’m weird that way!) Is it a inspiring to use and create music with?

Absolutely.
Chris Polus
Hehe, thanks for your reply Steve :)

Don't get me wrong. Many of the new functions are REAL life savers (Autosave) and make it very efficient and fun to work with (MIDI FX, Track Stacks, Smart Controls).

Oh man, just thinking of the old folders. Brrr! Put something into a folder and the old tracks remained empty outside the folder. One needed to clean the arrangement view over and over - I'm sure something that your assistant Igor was tasked with to do for you. There was no summing. To mute something one had to go into the folder and individually mute or solo tracks. It was an in-out-in-out experience. Track Stacks for that matter are soooo great! A super-huge improvement, I agree!

But something Studio One for example had for a long time. Logic only feels like it finally caught up. Autosave is not exactly a very modern invention, either. Something Logic should have gotten a looong time ago in my opinion :)

I just realize that I sound a little bitter. "If you like your other friend better then why you don't just leave?" OK, OK. Why I'm here is because I care. I like Logic a lot and would like it to stay my DAW of choice. I have a ton of projects in Logic and I would like to keep using it.

To your other points. No, I don't miss the name "Hyper Editor" one bit. As you stated, I hoped it would be more of a usability-lift rather than only a name change.

I still think samplers are a great tools for sound design! I would have liked a usability overhaul and facelift on EXS24 so I don't have to go to other samplers. What's the point of having a built-in sampler if the advice is to use Kontakt.

As much as you like Logic's quirks and imperfections, I hate them. I'm somebody who absolutely has to have a clean table to start working. Everything properly arranged :) And I like these properties in a software, too. Consistency in the GUI and workflow. Hehe, it's just a different personal way of working best and being most productive in our individual sound and music lair.

My worry is that there was more facelift going on and less "making Logic ready for the next 10 years of modern software development and upgrades". Logic is the old barn where your grandpa accumulated all sorts of different looking and strange tools over the past 50 years ;) Judging from the reviews I read I'm not in the majority to feel this way. Fair enough.

Again, thanks for your comment Steve. A lot of wisdom in there.
Lung
I wish they improved the EXS24. So much for the Redmatica acquisition, for now. I do like the update overall though.
MrGalaxy
I like the update too but agree the EXS24 and all the compressors etc should also get revamped to be consistent with all the other DAWs in performance and specifically in context to Logic's own GUI facelift! But I have to say, Apple kept their promises over Final Cut Pro X and have updated it sufficiently enough to make it what it seemed in the first place and I guess Apple will add new stuff for Logic in the future too!!! Here's hoping!!!

Micheil Reid.
defkam
I agree with Chris. Happy to have a new version, but not thrill by it. It's more a kind of "integration" release with includes the improvements of the other Apple audio software reached in the meantime : GarageBand, GarageBand for Ipad, Mainstage.... with some features inspired from Ableton as the Stack tracks...

Flex pitch is nice, but when you know melodyne, you don't jump to roomcell

It's clear it is a good thing to stay familiar with Logic 9 and not to have been thrown into a kind of Final Cut Pro X maelstrom, but a bit of more magic would have been appreciated.
Tom
Hi Steve,

I wish I had teachers like you in school. I would have been a different person. I guess, teaching is an art! not every one can teach!!

Thank you for Logic X learning videos, I've learnt so much in the last three weeks than the 4 odd years that I had Logic sitting on my desktop.

You are a brilliant teacher and I admire your patience and sense of humor.

Thanks Steve and God bless!
Steve H. Publisher
Hi Tom,

Thanks so much for your kind words. It means a lot to me that the training that I create has helped you and others around the world. Teaching is something that I like to do more than just about anything else. That's why several years ago I decided to become the publisher for macProVideo.com. It wasn't an easy decision. As I had a very successful career composing music for TV and film.

There are more important things in life than just success. And teaching has always brought me a lot of satisfaction. That's why it's so important to me to hear this kind of feedback from people like you. Good luck with your music and your life. All the best,
Steve
Chris Polus
I bought some tutorials because I knew Steve did them. And if I didn't know most of what I personally need for Logic already (I own most macProVideo Logic 9 courses) and if I hadn't years of experience, I'd consider buying the courses just for the entertainment!

So I'd like to chime in and say I really enjoyed your courses. It's a big part of what macProVideo is about for me. It's not just "deliver the info". You do it with great pleasure, passion and entertainment. And this is definitely something that comes across to the viewer and sets your courses apart from everything I've seen.

Thanks Steve!
Steve H. Publisher
Hi Chris,

(Let me finish blushing!)

It feels great to be making courses again! Especially in light of the wonderful responses I'm receiving! Thanks for that!!

So what should I do next....?

Steve
Chris Polus
I just thought of something I would love to have as course from you, Steve :)

I don't know if you're the right person for this but courses on MPV are very diverse, from Photoshop to Motion to different DAWs, so why not!

I'd really like to have a "Sound Designer" course from MPV! I'd be all over it! I'm not talking about a musical sound designer course: How to use compressor and how to dial in crazy settings into a synthesizer. Nope. I'm really talking about designing sound as ambience. How to make robotic sounds, robots, ice cracking, deep rumble, earthquakes, how to creatively design big gun shots from several perspectives of a recording, how to layer sounds for huge crashes, how to abuse a highway recording to create the voice of a giant reptile bird, canon explosions, how to use filters to make a sound bigger, plugins and synthesizers, create prehistoric or future sonic ambiences. How to make things sound larger in a believable manner not by only pitch shifting it down. How to use reverb plugins properly create believable rooms, halls, caves, sound coming from behind closed doors.

That would really be something I'd buy in an instant!

I know a lot is dependent from the source material, but there are many basics that one can cover to start a thinking process and know how to continue exploring the space. Something that gets us started.

I found this course: http://www.macprovideo.com/tutorial/live-402-killer-sound-design

But this only says sound design when in fact it's more for audio engineers and music producer techniques, not "Sound Designer" in the classical movie sound sense of the word. But I'd really like that.

Do you know anybody who'd do such a course? You? ^^

Chris

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!