آموزش ABLETON توری برای الگوهای بهتر طبل

Changing Grid Resolutions during the creation of a drum pattern is pivotal in creating better drum beats. In this tutorial, G.W. Childs shows how important the Grid is for beat making in Ableton Live.  

چه بسیار مهم در مورد شبکه؟

بیشتر مردم شروع به از توالی در زنده و هرگز از یک محیط شبکه توجه داشته باشید 16 تغییر دهید. بدیهی است، این آنها را در یک الگوی شبکه کوکی-برش برای beatthe 16 الگوی درام به شدت مورد استفاده در مدرن ترین، درام حمایت موسیقی است. 16 محبوبیت قطعنامه توجه داشته باشید تنها در محبوبیت با ضرب و شتم 8 قابل قیاس بود. و، البته، طبل اغلب بین هر دو قطعنامه در نوسان است.

هنگامی که ساخت ضربان در زنده، مشترک خود را برای مردم به طور کامل از دست قطعنامه از شبکه، که همیشه در گوشه سمت چپ پایین تر نشان داده شده است. در اینجا یک عکس از ویرایشگر MIDI توجه داشته باشید در ABLETON است. توجه کنید که خطوط شبکه و 1/16 در گوشه سمت راست پایین تر، که به طور پیش فرض وضوح توری برای کلیپ خالی معمولا.

Pic 1

من تمایل به ترجیح می دهند برای شروع کردن در توجه داشته باشید 8، به عنوان آن را می سازد چیزهای بسیار آسان برای انگشتان دست و پا چلفتی به سرعت در ضرب و شتم پایه رسم. راه آسان برای تبدیل به وضوح توجه داشته باشید 8 است و با استفاده از

Pic 2

بهترین راه برای شنیدن تفاوت بین این دو قطعنامه این است که با حالت قرعه کشی تنظیم و باریک و گسترش شبکه.

با شنیدن شبکه

ایجاد یک مسیر MIDI، و پس از آن در یک رک طبل لود شده با یک کیت درام است که کار خوبی برای شما قطره. من دارم میرم انتخاب 909 کیت از طبل ماشین آلات کارخانه بسته. اطمینان حاصل کنید که شما با استفاده از فرمان 1 میانبر برای دسترسی به شبکه محدود، یا فرمان 2 میانبر برای گسترش شبکه، به طوری که 1/16 است در یادداشت سردبیر، نمایش داده شده در گوشه سمت راست پایین تر است.

Pic 3

در حال حاضر، دوبار کلیک کنید کلیپ خالی در ستون مرتبط با رک طبل از انتخاب شما (در مورد من، 909 کیت) و پرس به طوری که ابزار Pencil به نظر می رسد. در یک ردیف سلام کلاه بسته، قرعه کشی یک رشته از 1/16 یادداشت در کلیپ.

Pic 4

در حال حاضر، سوئیچ گسترش شبکه با استفاده از فرمان 2، به طوری که وضوح نمایش داده شده است در 1/8 و جایگزین کردن یادداشت 16 همراه با یادداشت های 8 با استفاده از ابزار مداد. دیدگاهتان را چند یادداشت 16 در پایان.

Pic 5

در حال حاضر، زمانی که شما بازی در این رشته از یادداشت پشت، متوجه تفاوت زمان. سوئیچینگ بین زمان توجه داشته باشید 8 و 16 نه تنها به معرفی برخی از تغییرات بزرگ موزون در درون یک الگوی، اما این قطعنامه تغییر خود دارای الگوی متفاوتی از خود را دارند.

بحث و نتیجه گیری

همانطور که شما بهتر در ساخت ضرب و شتم، سعی کنید تغییر قطعنامه های شبکه خود را با تنگ و گشاد گرید. با تعویض کردن قطعنامه های بسیاری، در ایجاد یک الگوی درام، و حتی رفتن یادداشت های 8 و 16 گذشته، به 32، 64 و بالاتر، با استفاده از فرمان 1 و کلید های میانبر فرماندهی -2، شما پیدا ضربه خود را گرفتن در زندگی خود را دارند.

Sound Designer, Musician, Author... G.W. Childs has worn many hats. Beginning in the U.S. Army back in 1991, at the age of 18, G.W. began learning electronics, communications and then ultimately audio and video editing from the Department of Defense. Upon leaving the military G.W. went on to work for many exciting companies like Lu... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!