مصاحبه: ژان میشل ژار در نمونه برداری، تاخیر

In part two of this excellent Native Instruments video interview series with living legend of electronic music, Jean-Michel Jarre, the focus is on sampling, delays, and how to keep music making fun.

سازمان دیده بان قسمت 1 از این مصاحبه با ژان میشل ژار در اینجا .

برلین، 25 فوریه 2016

سازمان دیده بان قسمت دو از ویژگی های ژان میشل ژار در اینجا:

در بخش دوم، ژان میشل ژار اول مذاکرات در مورد ریشه های نمونه. به عنوان یک موسیقیدان جوان، ژار با ضبط نوار آنالوگ آغاز شده

Jean-Michel Jarre with tape recorder in foreground.

او در مورد تاخیر مورد علاقه خود را صحبت می کند، با استفاده از

بخش اول این مصاحبه را می توان خواندن و تماشا در اینجا:

https://ask.audio/articles/interview-jean-michel-jarre-on-evolution-of-music-technology

Synthesis 101
The Filter
by Bob Moog Foundation

"Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional..." Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!