درام انسانی در Ableton زنده

Programming electro (or acoustic) drums needn't result in robotic sounding, grooveless beats. Mo Volans adds a human touch to his rhythm section in Ableton Live.  

Ableton برای برنامه نویسی ضربان خود را کامل است ، اما بدون توجه به جزئیات چیزهایی می توانید شروع به صدای یک روبات کوچک است. استفاده از زندگی ساخته شده در موتور شیار شما تنها می توانید اضافه کردن یک نوسان کمی به دادرسی اما به طور کلی چیز صدای انسانی تر است.


دسترسی به موتور شیار

صرف نظر از اینکه آیا شما می خواهید به درخواست شیار خود را به کلیپ MIDI حلقه تاب خورده و یا صوتی (و با استفاده از دومی) شما موتور شیار زندگی در را به همان شیوه دسترسی داشته باشید. شما باید یک آیکون کوچک از سه امواج در گوشه سمت چپ پایین ساخته شده را اطلاع می دهد. شما آن را درست در زیر منطقه مرورگر.

آمار این دکمه کوچک و شما با پنجره استخر شیار ارائه شده است. این است که اساسا منطقه ای که در آن شما می توانید بکشید و رها قالب شیار به. این شیار ها سپس می توانند بر روی هر کلیپ لود شده را به پروژه فعال شما را مورد استفاده قرار گیرد.

The Groove Pool

استخر شیار.


اگر شما راست کلیک کنید و در هر نقطه در داخل استخر شیار شما قادر به انتخاب فهرست کتابخانه شیار. این خواهد آورد تا تمام قالب های شیار موجود در کتابخانه کارخانه زندگی. یک مقدار قابل توجه از قالب ها وجود دارد در اینجا و کتابخانه نشان دهنده شیار از ماشین درام های کلاسیک ، DAWs دیگر و حتی اجراهای زنده است.

سعی کنید با کشیدن برخی از این شیار به شیار استخر. شما می توانید یک لیست از قالب شما می خواهید به استفاده و یا در این نقطه استماع است. همانطور که شما می توانید از شات زیر را ببینید من در چند شیار کلاسیک از Akai MPC و SP1200 کشیده میشوند. ما در حال حاضر آماده برای شروع استفاده از شیار ها به سیستم های صوتی و.

Grooves are dragged to the Pool

شیار به استخر کشیده میشوند.


به کار بردن یک شیار CLIP

هنگامی که شما باید در شیار شما بارگذاری استفاده از آنها را به یک کلیپ (یا MIDI و یا صوتی) نسبتا مستقیم به جلو است. نگران نباشید شیار در سوال را انتخاب کنید و حرکت را به پنجره اطلاعات در پایین رابط زندگی.

در نقطه ای دور دست از این پنجره در سمت چپ شما یک منطقه کلیپ و زیر این گزینه را انتخاب کنید یک شیار را ببینید. با استفاده از این منوی کشویی شیار در شیار استخر و هر یک از آنها را می توان پر رنگ را نمایش می دهد.

Applying a groove to a clip

به کار بردن یک شیار به کلیپ.


با شیار خود را اعمال شما باید قادر به شنیدن آن را تنظیم زمان بندی حلقه شما. اگر شما ترجیح می دهید در واقع شما می توانید استفاده از سیستم جابجایی زندگی به استماع حلقه. آمار آیکون جابجایی در منطقه کلیپ و شما قادر خواهید بود به استماع حلقه ها مستقیما از کتابخانه شیار.

سعی کنید شیار های متعددی برای شنیدن اثرات مختلف هر یک بر روی دنباله ای خود را ، در اینجا شما می توانید از شنیدن چنین حلقه درام استفاده می شود بسیار به شدت تغییر. هنگامی که شما را انتخاب کرده اند شیار خود را آماده برای تغییر تنظیمات و مشخصات ناشر آن را به صورت کلیپ شما.


افزایش سرعت و Imprinting شیار شما

تغییر هر جنبه ای از شیار خود را ساده و کاملا غیر مخرب است. هر ورودی در استخر شیار تا به تعدادی از پارامترهای موجود برای افزایش سرعت ، برخی از آنها تغییرات قابل توجه تر از دیگران ، اما سعی کنید تغییر همه آنها را به گرفتن احساس برای آنچه انجام می دهند.

نیرو را با فرمول اندازهگیری کردن خواهد اطمینان حاصل شود که هر یک برش (slice) یا MIDI رویداد در خط قبل از شیار اعمال می شود ، بسیار مفید برای نمونه های زنده و یا اجرای. بعد از آن شما می توانید مختلف مقدار شیار به زمان و سرعت بخشی در اعمال می شود. شما حتی می توانید برخی از زمان بندی تصادفی به چیزها حتی انسانی تر اضافه کنید.

Adjusting a grooves parameters

تنظیم پارامترهای شیار.


هنگامی که شما با نتیجه خوشحال هستند شما می توانید شیار به کلیپ خود را متعهد باشد. این موجب خواهد شد هر گونه تغییرات دائمی و سپس کلیپ را می توان با اطلاعات شیار جدید خود تعبیه شده را نجات داد. شیار خواهد شد و سپس از کلیپ حذف شود.

The groove is imprinted!

شیار حک شده است!


یک حلقه از قبل شیار :

[صوتی ID = "10404"]


حلقه همین کار را با شیار بر اساس ظریف MPC ارسال :

[صوتی ID = "10405"]


امیدوارم شما می توانید از این روش ساده احساس کمی بیشتر به به بخش های خود را تزریق کرده و آنها را لمس انسان استفاده کنید!


Mo has been a professional in the music industry for around 15 years. He has released material with the world's leading record labels and also produces music for TV and Film. Mo is also a prolific writer and is a regular contributor to magazines such as Music Tech, Future Music and EQ magazine. There isn't a piece of music software tha... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!