با تکنولوژی بالا دقیق

What do you get when you cross American hardwood and high-quality components with the craft skills of Silvan Audio Workshop? Probably the most beautiful turntables you'll see this year...  

کارگاه آموزشی صوتی جنگلی در ایجاد به طور کامل turntables منحصر به فرد و با کیفیت بالا ساخته شده وپیش چوب جنگلی طبیعی تخصص. همه دست ساز و اجزای ویژگی از بالا پایان تولید کنندگان جزء، Rega هستند. آنها به ما بگویید پلاتر شیشه ای ایده آل برای ثبات سرعت و دقت و درایو کمربند است ارتعاش کم، سر و صدا و دقت بالا را فراهم می کند.


اما، جدا از مشخصات تکنولوژی چشمگیر، نگاه مطلق از این turntables چوب جنگلی زیبا است که برای مردن. آنها این را به عنوان چیزی از زیبایی توصیف و هیچ بخشی از من را زیر سؤال می شود که.

Silvan Audio Workshop Wood Turntables

کماندار، قهرمان و و Sampo: این turntables موجود در سه مدل خواهد بود. جزئیات بیشتر را می توانید در صفحه کیکاستارتر خود theyre در حال حاضر نیمی از راه را به بودجه هدف کوچک خود را تنها $ 14،000 یافت و.

Silvan Audio Workshop Wood Turntables 2

اتمام صفحه کیکاستارتر خود را برای اطلاعات بیشتر و برای گرفتن خود را بسیار خود منحصر به فرد، turntables سفارشی ساخته شده است.

از طریق: اخبار beatport

مشاهده: سیلوان صوتی کارگاه کیکاستارتر

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!