تولید 3D اسیلوسکوپ انیمیشن از موسیقی

Since the year dot, human beings have enjoyed created visuals to compliment sonic landscapes. Now using an oscilloscope Jerobeam Fenderson is creating 3D animations generated by sound waves.  

اسیلوسکوپ را در اطراف در حالی که مدت طولانی است و استفاده شده است برای نمایش شکل موج سیگنال های الکترونیکی. مورد استفاده توسط مهندسان در درجه اول به مسائل صوتی مانند فاز و درست استریو را بررسی کنید، این ابزار همچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد به تجسم انیمیشن جالب از اشکال و اشیاء (به عنوان خوانده شده؛ قارچ 3D) ایجاد شده توسط برخی از شکل موج صدا.

بی بی سی کلیک کنید

سازمان دیده بان ویدیو اینجا هستید::