فیوژن گیتار: آیا این جهان باهوش ترین گیتار؟

We’ve seen guitars which can connect to iPhone’s, tablets & computers. We’ve seen mobile apps that can replace the need for hardware amps and pedals. But we've never seen anything like Fusion Guitar.  

فیوژن گیتار، در حال حاضر در ایندیگوگو است گفته می شود،

Fusion Guitar body

را فراموش کرده ام کابل، این گیتار بی سیم متصل به آی فون خود را به شما در هیئت مدیره اثرات گیتار، مدل سازی تقویت کننده، ضبط 8 آهنگ، دسترسی به موسیقی ورق و بیشتر. به علاوه آن را می سازد گیتار برقی، مسلما، قابل حمل بیش از یک آکوستیک سنتی است.

complete Fusion Guitar

فیوژن گیتار در حال حاضر 230٪ کمک مالی از طریق ایندیگوگو با 21 روز از چپ به دریافت کرد.

وب سایت: https://www.indiegogo.com/projects/fusion-guitar-iphone-integration-amp-speakers#/story

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!