نکات طراحی سنتز FM صدا برای ABLETON اپراتور زنده

With a little knowledge of FM synthesis you can create sounds you may not have imagined possible. Noah Pred shows how to make huge bass tones, textured pads, rises and more in Ableton Live's Operator.  

حتی برای تولید به خوبی آشنا در راه همه جا حاضر از سنتز کاهشی، روش نسبتا محرمانه است که همواره مدولاسیون فرکانس می تواند frustratingly مبهم به نظر می رسد. آیا نمی شود هر چند daunted: با دست و پنجه با اصول اساسی سنتز FM، شما می توانید در را باز به عرصه صوتی از طریق انواع دیگر سنتز در دسترس نیست.

برای اولین بار توسط یاد و نوآورانه سری DX یاماها در محبوبیت، FM ساخته شده است که باز گشت های اخیر در محیط مجازی. اپراتور

One Sub Bass, Extra-Large Please

با کلیک بر روی بخش پایین سمت راست اپراتور

Global settings all configured.

تنظیمات جهانی تمام پیکربندی شده است.

PRO-TIP: شرایط نوسان ساز و اپراتور خواهد شد به جای یکدیگر در سراسر این آموزش استفاده می شود.

در مرحله بعد، من می خواهم به سر را به اولین و تنها در حال حاضر قابل شنیدن نوسان ساز، اپراتور A، با کلیک بر روی بخش پایین سمت چپ دستگاه. شکل موج به طور پیش فرض یک موج سینوسی، که مناسب برای اهداف ما است، اما من می خواهم برای تنظیم تنظیمات پوشش دامنه

Copying oscillator settings.

تنظیمات نوسان ساز کپی.

کپی کردن تنظیمات نوسان ساز نیز نسخه سطوح و تنظیم آنها؛ در حال حاضر که تمام چهار اپراتور قابل شنیدن می باشد گوش دادن، صدای راه خیلی تیز: در نتیجه فرکانس C را که توسط اسیلاتور D. مدوله برای یک تن باس سینوسی خالص، شما می توانید به پانل جهان تغییر دهید و راست ترین نوسان را انتخاب کنید تنظیمات به سادگی به شنیدن چهار امواج سینوسی به صورت موازی

تغییرات آسان در این زیر پچ باس، سعی کنید پله تا تنظیم درشت از نوسان ساز A، B، C و یا به ارزش 2 یا 3، تغییر شکل موج از هر یک از چهار اسیلاتورهای، و یا تنظیم تنظیمات فیلتر پایین گذر به طعم . دستاورد باس زیر باز!

Rising Tones

در حال بارگذاری مثال دیگری از اپراتور بر روی یک مسیر MIDI تازه، من یک کلیپ با یک نت پایدار ایجاد بنابراین من می تواند شنیدن آنچه که من انجام که من نیشگون گرفتن و کشیدن پچ. در این مورد، من پیکربندی جهانی در تنظیمات پیش فرض را ترک کند، با تغذیه هر نوسان ساز به آینده. من همچنین باید از فیلتر بالا گذر به تغییر، از این در درجه اول به عنوان یک اثر سر و صدا در نظر گرفته شده و باید با فرکانس های پایین تر در مخلوط دخالت نمی کنیم.

با کلیک بر روی بخش پایین سمت چپ برای مشاهده تنظیمات نوسان در پانل مرکزی، من یک شکل موج مثلث از منوی کشویی موج انتخاب کنید و روی ضامن نوسان بالا که بنابراین من می توانید شکل موج سفارشی. پانل نوسان به ما می دهد کنترل بر partials

Editing the Oscillator waveform.

در حال ویرایش شکل موج نوسان است.

هنگامی که این همه راه اندازی، من پاکت با حمله دیگر تنظیم و انتشار بار برای نرم کردن شکل کلی آن

برای تغییرات، سعی کنید افزایش سطح اسیلاتورهای اضافی، تغییر شکل موج و پاکت نامه از اپراتورهای، تنظیم تنظیم درشت خود را، افزایش مقدار گسترش، افزایش سرعت تنظیمات فیلتر و استفاده از LFO به عنوان مورد نظر.

شما همچنین می تواند یک پاکت زمین برای ایجاد یک زمین در حال افزایش است با هر کلید باعث اضافه کنید، اما به نفع تنظیم با فرکانس نوسان ساز در زمین خوب است که آن را تنها اثرات لایههای خاص، و در حالی که محدوده ممکن است محدود تر، شما می توانید کنترل زمان آن موسیقی های بیشتری از طریق اتوماسیون. سعی خودکار آن را در مقادیر پا در فواصل کوتاه تر برای اثر ریتمیک.

Rich Chords

برای پچ سوم، من چهارم پیکربندی نوسان از سمت راست که به نظر می رسد مانند یک شکل مربع، با نوسان D تغذیه به C را انتخاب کنید، و نوسان B تغذیه به A. I گسترش تا 100٪ را خم و اعمال کم عبور از فیلتر SVF با رزونانس در اطراف 2.00 و یک پاکت کوتاه، پوسیدگی تمام راه را به 0٪ حفظ بیش از 200 میلی ثانیه یا بیشتر، مثبت حدود 40 درصد اعمال می شود.

برای نوسان، من یک موج مربعی را انتخاب کنید و ویرایش partials به آن بافت کمی بیشتر را. من همچنین باید پاکت ویرایش برای شکل دادن به بدن کمی بیشتر، با پایین حفظ و حمله دیگر. در حال حاضر من به نوسان C بروید، راست یا کنترل کلیک منطقه نمایش را انتخاب کنید و

در حال حاضر شما یک تن پلی فونیک سرسبز با بدن آلی و مقدار زیادی از شخصیت های دیجیتال، مناسب برای بازی آکورد کردم. سعی کنید از گسترش، فرکانس فیلتر و پاکت مقدار و نوسان C تنظیم درشت برای تغییرات.

Rich chords with a low filter cutoff setting.

آکورد غنی را با یک تنظیم قطع فیلتر پایین.

عامل در لایه بندی، عملکرد و اتوماسیون فرصت با ترکیب اپراتور به رک ابزار ممکن ساخته شده و شما به زودی خواهید قلمرو های جدید گسترده سنتز متوجه

اطلاعات بیشتر در مورد زندگی ABLETON در بیاموزید آکادمی Ask.Audio اینجا .

Noah Pred is a Canadian record producer, sound designer, technologist, DJ, and Ableton Certified Trainer living in Berlin, Germany. Releasing dozens of records and touring extensively since the '90s, he currently teaches a wide variety of techniques for stage and studio at the BIMM Institute. For more information, please visit: http://... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!