کارشناس Sylenth Arpeggiator نکات

Sylenth is one of the most popular and used software synths for electronic dance music production, and with good reason. Rishabh Rajan takes us through how to use its arpeggiator in this video.  

synthesist کارشناس، تهیه کننده و طراح صدا، Rishabh راجان، دوست دارد Sylenth و بررسی arpeggiator Sylenths در این ویدیو رایگان از او Sylenth 101: Sylenth - کشف البته در AskVideo.

Sylenth مناسب برای تولید موسیقی الکترونیک است به دلیل آن ارائه می دهد وضوح و گرما که باعث می شود آن را مانند یک آنالوگ مصنوعی واقعی آن صدا. انگار زیادی به arpeggiator در Sylenth. در حالی که شما می توانید آن را در ساده ترین سطح آن، ویژگی های arpeggiator Sylenth1 استفاده

سازمان دیده بان دوره کامل و تبدیل به یک متخصص Sylenth اینجا.

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!