اتمام این پوشیدنی 8 بیت Visualiser موسیقی، کوانتوم VJ

Russian programmer and artist, Alexander Zolotov, has unveiled a brand new project called the Quantum VJ. Described as a wearable, “glitch-style audio visualiser”. And it's very cool.  

الکساندر مغز و طراحی پشت PixiVisor A / V و ابزار SunVox سینت سایزر ماژولار است، و کوانتوم VJ بخشی از تلاش او را به نسخه های سخت افزار آنالوگ به خلق نرم افزار است.

آنجا

پنج حالت تجسم وجود دارد و همه آنها به شما که 8 بیتی با هنر glitchy دهد.

کوانتومی VJ است نه رسما برای فروش، اما آن را به شما به نظر می رسد تماس با الکساندر به دریافت نقل قول سفارشی.

[از طریق سازندگان پروژه ]

اطلاعات بیشتر در مورد کوانتوم VJ

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!