آبی میکروفون آماده به از بند باز کردن آینده از هدفون و هدست

The upcoming MO-Fi headphones from Blue Microphones have been shrouded in secrecy, but here's the latest teaser video and info before the official unveiling on 26, August 2014.  

بوده است اندک، اطلاعات ملموس در چه نوآوران در بازار میکروفون، میکروفون آبی، اند در حال توسعه را در کنار هدفون تاپیک. اما، به نظر می رسد که ما اصلا بسیار طولانی صبر کنید تا بیشتر! 2014 اوت 26، آن روز که از هدفون جدید MO-Fi را خواهد به عموم مردم شکی به آن نداریم به هر طریقی است. و اگر آبی را زیبایی میکروفون و طراحی مهارت های منحصر به فرد خود را به جدول با هدفون های آینده به خوبی، به خوبی در را برای درمان باشد.

سه نفر ما در مورد که ضروری به استفاده از نسخه های اولیه از مو-Fi را بوده اند، می دانند وجود دارد. جیسون بنتلی، جود Mansilla با کارمن ریزو و، که افکار خود را در قوطی های جدید در این فیلم از آبی به اشتراک گذاشته اند.

یافتن پست های بیشتر:

Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!