ویولن محیط در Ableton زنده: رویایی رایگان زنده پک از ارسال RIsHaBH راجان

Relax, unwind & chill out with this dreamy Ambient Violin Live Set from Ableton Certified Trainer, Rishabh Rajan. Designed for violins, but useful for any sound source, this is free to download here.  

ABLETON خبره ترینر

سازمان دیده بان فرایند ضبط، برجسته دانش آموز ارسال RIsHaBH است، نساء Addina - یک کودک نابغه، در عمل با پردازش زنده را ارائه محیط رویایی.


ارسال RIsHaBH تا به مهربانی ساخته شده بسته زنده از جلسه در دسترس است به صورت رایگان دانلود کنید. این شامل ضبط شده اصلی و همچنین تمام پردازش. با استفاده از این در ویولون، گیتار، synths و یا هر گونه دیگر برای تلفن های موبایل می خواهید در دریایی از زیبایی محیط غوطه ور می شود.

دانلود محیط ویولن زنده
Rounik is the Executive Editor for Ask.Audio & macProVideo. He's built a crack team of professional musicians and writers to create one of the most visited online resources for news, review, tutorials and interviews for modern musician and producer. As an Apple Certified Trainer for Logic Pro Rounik has taught teachers, professional... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!