Ableton زنده : ایجاد نویز بر اساس گذار

Practically every musical style relies upon transitions and build-ups to maintain listener attention, communicate emotion and ultimately tell a story. Gary Hiebner gets noisy in Ableton SImpler.  

بنابراین شما باید این آهنگ بزرگ است. شما در بخش با شعر و کر خوشحال است ، اما چیزی به نظر می رسد می شود فاقد است. برخی از پویایی برخی از مقابل؟ آنچه که من پیدا کردم واقعا مفید است که برای ایجاد رسوب بین بخش های مختلف خود را در آهنگ های خود را. چه کار می کند فوق العاده خوبی برای این است که با استفاده از یک نمونه نویز سفید در نمونه گیر. با استفاده از Abletons ساده و برخی از فشرده سازی زنجیره جانبی شما می توانید انتقال رسوب جالب میان بخش های ایجاد و حفظ منافع شنونده فعال.


مرحله 1 مشاهده نمونه نویز سفید

من یک آیه و بخش گروه کر که من خوشحال هستم ، اما آن احساس نیاز به چیزی بیشتر در بین دو بخش است.

verse and chorus


در اینجا آنچه که آهنگ من نظر می رسد قبل از ساخت بخش اضافه کنم :

[صوتی ID = "10332"]


من می خواهم به استفاده از ساده با نمونه نویز سفید برای ایجاد بخش تجمع بین دو بخش. من یک نمونه نویز سفید از پوشه نمونه کتابخانه من استفاده می شود. من متصل فایل اگر شما مایل به استفاده از آن ، یا شما می توانید هر کدام از نمونه نویز سفید استفاده کنید. کشیدن این نمونه را ساده می کند.

Simpler


با استفاده از ساده فیلتر Ableton بخش شما می توانید ریز کوک کردن نمونه و فیلتر کردن فرکانس های شما می خواهید که در نمونه عبارتند از. من را کاهش فرکانس 2.67 هرتز و پژوهش به 2.35. من می خواهم به طور خودکار این ویژگی بعد به هر حال برای آوردن فرکانس های بالاتر است.

the filter


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کار با چک ساده خارج Escuds لورا در عمق ، آموزش .


مرحله 2 زنجیره جانبی است که سر و صدا

من برنامه ریزی شده یک الگوی ساده درام است. کلیدی است و پا زدن است : من با استفاده از این خواهد شد و پا زدن به عنوان منبع نظارت برای سمت های زنجیره ای در کمپرسور است.

محل کمپرسور پس از ساده. سپس کمپرسور به طوری که شما می توانید منبع زنجیره جانبی (کلیک کنید نوک پیکان کنار دکمه بای پس را بر روی کمپرسور برای نشان دادن ویژگی های Sidechain) گسترش دهد. فعال کردن دکمه Sidechain. از صدا را از انتخاب کانال و پا زدن.

شروع به پایین آوردن آستانه تا شما شروع به شنیدن صدای سفید ایجاد اثر پمپاژ. شما همچنین می توانید از بار حمله و انتشار اثر پمپاژ مناسب برای پیگیری برای ایجاد نیشگون گرفتن و کشیدن.

Side Chain compressor


بین آیه و گروه کر 4 - نوار سفید سر و صدا نمونه اضافه شده است. من synths در بخش ساخت کاهش یافته برای ایجاد فضا برای بخش نویز سفید است.

white noise chorus


مرحله 3 فیلتر کردن نویز

برای ایجاد حرکت با سر و صدا سفید کرده اند EQ هشت بعد از کمپرسور وارد. برش پایین را انتخاب کنید : من می خواهم برای کاهش فرکانس پایین و بالا بردن Q در همان زمان. من خواهد بود خودکار این کار را در طی دوره ، از مجموع 2 بار. این ایجاد تنش در بخش ایجاد می کند.

Low cut on the EQ8


گام 4 خودکار نویز

برای آوردن این صدا به زندگی ما نیاز به اضافه کردن برخی از اتوماسیون. تغییر به دیدگاه تنظیم EQ هشت باند کم برش را انتخاب کنید. رسم منحنی بیش از 2 میله به طوری که فرکانسهای بالا به شما معرفی به مخلوط.

Automate the EQ8's FX


EQ8 Resonance


در مرحله 5 خودکار اثر

شما همچنین می توانید انجام دهید اضافه کردن یک Reverb استفاده و تاخیر و همچنین به طور خودکار این در طول تجمع. برو دیوانه و مبتکر باشد. شما ممکن است دریابید PHASER همچنین این ترفند خوبی است.

من خودکار فیلتر و بخش رزونانس ساده است.

Automating the resonance


Filter automation


همچنین اضافه شده یک تاخیر PingPong پس از EQ هشت ، و راه اندازی Reverb استفاده بر روی کانال ارسال. من خودکار تنظیم تاخیر مرطوب است.

Ping-pong delay


wet Delay automation


خودکار سطوح دوره از نویز سفید بین بخش نیز یکی دیگر از راه بسیار خوبی برای شنونده را به پیش بینی بخش های آینده است.

volume automation


من نیز خودکار ارسال Reverb استفاده سطح برای افزایش حجم را افزایش می دهد تا زمانی که به نقطه اوج می رسد در پایان تجمع 4 - نوار.

reverb send


send automation


در اینجا این است که چگونه آهنگ برای تلفن های موبایل با تجمع بین آیه مربوطه و بخش گروه کر.

[صوتی ID = "10333"]


نتیجه

رسوب تکنیک های مهم است که ما اجازه می دهد به عنوان تولید کننده به شنونده تذکر است که بخش مهمی از این آهنگ در حال آمدن است تا. با ایجاد این تنش ها میان بخش های ما واقعا می تواند در شنونده به طور فعال گوش دادن به آهنگ و بیشتر مایل نگه دارید.

برای Ableton بیشتر تکنیک های تولید اتمام Basoski اولاو (Olav) و برایان آموزش Casss :

کنسرت 8 404

کنسرت 8 402

کنسرت 8 303


Gary Hiebner is an enthusiastic South African Sound Designer and Apple Tech Head! Gary has been involved in the South African music industry for the decade, and in this time has also been involved in the sound design and music production for many advertising agencies and media houses. Gary is a devoted Logic and Ableton user, but he al... Read More

Discussion

سلام من راننده تاکسی هستم می خواستم یک کیتی داشته باشم که با برق ماشین کار کند و بر روی اشخاصی که با موبایل در تاکسی صحبت می کنند نویز بندازه تا مزاحم راننده تاکسی نشوند ازتون خواهش می کنم من را یاری کنید و یا نقشه انرا برام بفرستید تا به شعاع 1مترو نیم بتواند ایجاد نویز کند باز هم ازتون ممنونم و خواهش می کنم من را یاری کنید

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!