5 نکته دلیل موزیسین های ضبط MIDI

Get your tips and tricks hats on with these excellent Reason tips for MIDI musicians from Reason maestro Hollin Jones.  

برنامه نویسی MIDI است که هنوز هم در قلب

1 - استفاده از سیستم کنترل از راه دور

Pic 1

دلیل برای برخی از زمان در حال حاضر انواع دستگاه های کنترل MIDI پشتیبانی مستقیم از جعبه، با قالب در کنار خود نرم افزار نصب شده است. اگر شما به تنظیمات بروید

2 - نیرو را با فرمول اندازهگیری کردن در recordingor نمی

Pic 2

در پنل حمل و نقل و نیز در ابزار پنجره

3. تنظیم سطح پاکسازی اتوماسیون

Pic 3

همچنین در پنجره ابزار شما بخش پاکسازی اتوماسیون، با تنظیمات مختلف از حداقل به حداکثر پیدا کنید. هنگامی که شما در حال ضبط اتوماسیون زندگی می کنند، می گویند با حرکت صفحة یا faders در یک کنترلر MIDI، آن را به عنوان بسیاری از نقاط بردار کوچک ثبت شده است. با داشتن عقل به طور خودکار تمیز کردن آن را به عنوان ثبت شده است، شما می توانید اجتناب از صدها نفر از این نقاط زمانی که همه به شما می خواستم یک سطح شیب دار پاک از یک مقدار را به دیگری بود. اما همچنین مراقب باشید به تمیز کردن بسیار است که شما اصلا ضبط تمام تغییرات شما در واقع می خواست باشد.

4 - قفل سخت افزاری برای دستگاه های

Pic 4

با بیش از یک دستگاه ورودی MIDI پیکربندی در بخش تنظیمات، شما می توانید به گزینه بروید

5 - اتوماسیون رکورد به توجه رایگان کلیپ

Pic 5

در منوی تنظیمات شما گزینه ای برای ضبط داده ها اتوماسیون به کلیپ توجه داشته باشید که شما می توانید فعال یا غیر فعال تغییر دهید را ببینید. اگر شما از این ترک کردن، اتوماسیون جدا از یادداشت های باقی مانده و وجود دارد در subtracks فرد در داخل ترتیب سنج. بنابراین شما می توانید داده ها توجه داشته باشید به طور مستقل از اتوماسیون و بالعکس حرکت می کند. اگر شما انتخاب می کنید به آن را روشن، اتوماسیون و یادداشت ها باقی می ماند مرتبط است که آنها را راحت تر به حرکت در اطراف، بدون سازمان ملل متحد همگام سازی آنها.

Hollin Jones was classically trained as a piano player but found the lure of blues and jazz too much to resist. Graduating from bands to composition then production, he relishes the chance to play anything with keys. A sometime lecturer in videographics, music production and photography post production, Hollin has been a freelance w... Read More

Discussion

Sharon Kathleen Johnson
I compose on notation software called PIANO ROLL COMPOSER and export it to Cubase, but the percussion gets dropped every time. I've taken to indicating kickdrums with the lowest possible 16th note.

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!