4 نکات تمپو ضروری برای ابزارهای نرم افزار کاربران

Whether you think about it or not, working with tempo is something you're doing every time you work in Pro Tools. Here are 4 excellent tempo tips to help you stay in time in your sessions.  

تمپو ستون فقرات از ترکیب خود را در هر DAW است. این که آیا شما نیاز به تنظیم در سمت راست سرعت خوب از ابتدا یا نقشه سرعت به نوسان در هنگام ضبط خود را انجام می دهد، ابزارهای نرم افزار به شما می دهد مقدار زیادی از گزینه های برای کنترل شود. در اینجا 4 راهنمایی سریع در مورد مدیریت سرعت خود را در نرم افزار ابزارهای 11.

آن شیر از

Tap Tempo - Click in the tempo box, then tap your ’T’ key.

تمپو شیر - کلیک کنید در جعبه سرعت، و سپس شیر T خود را

اگر شما با استفاده از حالت کتابچه راهنمای کاربر (تنظیم سرعت یک بار در آغاز از این آهنگ و فقط خروج از آن) شما به سرعت می تواند سرعت خود را با کلیک در پنجره سرعت و ورود در تعدادی مجموعه. شما همچنین می توانید سرعت با استفاده از تابع سرعت شیر ​​تنظیم شده است. به سادگی در سرعت (که احتمالا در پیش فرض 120) کلیک کنید و شیر در نبض شما را در ذهن به حال با استفاده از T

به رفتار و یا برای پیگیری

Draw Points

قرعه کشی امتیاز.

اگر سرعت خود را در حال رفتن به نوسان در سراسر آهنگ، و یا اگر شما می خواهید را به منظور جلب در تغییر سرعت با استفاده از ابزار مداد، شما رفتن به نیاز به فعال کردن آهنگ هادی. در کمی هادی دوستان متحرک خود را کلیک کنید و در گوشه سمت راست بالا برای فعال کردن آهنگ هادی. سرعت شما در حال حاضر وابسته به هادی های مجازی خواهد بود. شما می توانید از ابزار مداد به سادگی به یک نقطه و یا اضافه کردن و استفاده از تغییرات سرعت فوری قفل شده به اندازه گیری،

مداد قدرت

You can choose the resolution of the tempo points by clicking here.

شما می توانید با وضوح از نقاط سرعت با کلیک کردن در اینجا را انتخاب کنید.

مداد می توان برای رسم نقاط خاص که در آن شما می خواهید تغییرات سرعت در آهنگ های خود را رخ می دهد. با این حال، اگر شما می خواهید که تغییر رخ می دهد به تدریج؟ ابزار مداد نیز اجازه می دهد تا شما را به منظور جلب در یک rallentando یا ritard. به سادگی با کلیک و کشیدن با مداد در مسیر هادی خود را و شما می توانید نقشه از یک منحنی سرعت خوب.

Draw Curve.

رسم منحنی.

این قطعنامه از منحنی (چگالی نقاط سرعت) نیز قابل تنظیم با کلیک بر روی دکمه وضوح در سمت چپ مسیر گام. شما می توانید از قطعنامه های درشت تر (250 میلی ثانیه) به وضوح بهتر (50 میلی ثانیه) را انتخاب کنید. شما حتی می توانید این نقاط هماهنگ به ارزش های موسیقی با چیدن یک چهارم توجه داشته باشید، توجه داشته باشید هشتم، و غیره

نقشه برداری تمپو

Mapping a tempo using the conductor track helps you line up audio that was recorded without a ‘click track’.

نقشه سرعت با استفاده از آهنگ هادی شما کمک می کند خط صوتی است که بدون یک مسیر کلیک ثبت شد.

همه به نحوی که گروهی که فقط به حال به ثبت بدون کلیک به حفظ پرنیان داشت. در حال حاضر شما در حالت دوبلاژ، آنها می خواهند بعد از لایه لایه مصنوعی و ردیابی اضافی درد است چرا که هیچ یک از اندازه گیری با صوتی خود را. خب، اصلا worrymapping سرعت در نرم افزار ابزارهای تشکر نسیم به ضربه محکم و ناگهانی به دکمه گذرا است.

ساده قادر به ضربه محکم و ناگهانی گذرا همراه با آهنگ هادی و آهنگ طبل ضربه (یا ابزار دیگری است که نگه داشتن یک پالس ریتمیک جامد) را انتخاب کنید. استفاده از کلید تب برای پیدا کردن که در آن شما می خواهید به ضرب و شتم 1 از 1 اندازه گیری می شود و ضربه فرماندهی-I. شما قادر به وارد کردن یک رویداد سرعت و ابزارهای حرفه ای که ضرب و شتم 1 از 1 اندازه گیری باید درست باشد که در آن شما به زبانه ای (که باید گذرا در حوزه 1 از 1 اندازه گیری می شود) بگویید خواهد بود. همین کار را برای ضرب و شتم برای اولین بار اندازه گیری 2 و تکرار این روند به عنوان مورد نیاز است.

Finished Map.

نقشه های به پایان رسیده.

برخی از پروژه ها تنها نیاز شما را به موسیقی پاپ در هر 810 اقدامات و یا پس و به یک نقطه همزمان سازی جدید است. البته، برخی از پروژه ها شما نیاز به موسیقی پاپ در هر اندازه گیری یا دو و از دادن اطلاعات سرعت. بدین دلیل است که شما را به دیگران بزرگ است. موفق باشید و باشید که سرعت تحت کنترل خود را!

Matt Vanacoro is one of New York's premier musicans. Matt has collaborated as a keyboardist in studio and on stage with artists such as Jordan Rudess (Dream Theater), Mark Wood (Trans-Siberian Orchestra), Mark Rivera (Billy Joel Band), Aaron Carter, Amy Regan, Jay Azzolina, Marcus Ratzenboeck (Tantric), KeKe Palmer, C-Note, Jordan Knig... Read More

Discussion

Want to join the discussion?

Create an account or login to get started!